ราคาพิมพ์แคตาล็อก A4

**ราคาพิมพ์แคตาล็อก ให้ลูกค้าสอบถามราคาเข้ามาโดยตรงได้ที่อีเมล์ creativepluscorp@gmail.com
โดยแจ้งเสปคกระดาษและจำนวนหน้าที่ต้องการ พร้อมจำนวนพิมพ์ (กี่เล่ม)

เช่น

  • แคตาล็อก ขนาดสำเร็จ A4 จำนวน 24 หน้า รวมปก
    ขนาดกางออก A3 ขนาดสำเร็จ A4 (แนวตั้ง)
    ปก: กระดาษอาร์ตมัน 210 แกรม เคลือบ OPP ด้าน 1หน้า (เคลือบเฉพาะปกหน้าปกหลัง)
    เนื้อใน: กระดาษอาร์ตมัน 160แกรม
    เข้าเล่ม เย็บแม็คมุงหลังคา 2 จุด
  • จำนวน 500 เล่ม