ขอใบเสนอราคา(ออกแบบ+พิมพ์)

เลือกรูปแบบที่ต้องการขอใบเสนอราคา

ออกแบบ+พิมพ์ ใบปลิว,โปสเตอร์ (ไม่มีพับ)

กรอกชื่อและนามสกุลสำหรับใส่ในใบเสนอราคา
ที่อยู่บริษัท หรือ ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งงาน
สำหรับขอในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขที่นิติบุคคลด้วยนะคะ
กรอกอีเมล์สำหรับส่งใบเสนอราคา

ออกแบบ+พิมพ์ แผ่นพับ,โบรชัวร์ (มีพับ)

กรอกชื่อและนามสกุลสำหรับใส่ในใบเสนอราคา
ที่อยู่บริษัท หรือ ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งงาน
สำหรับขอในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขที่นิติบุคคลด้วยนะคะ
กรอกอีเมล์สำหรับส่งใบเสนอราคา

ออกแบบ+พิมพ์ แคตาล็อก

กรอกชื่อและนามสกุลสำหรับใส่ในใบเสนอราคา
ที่อยู่บริษัท หรือ ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งงาน
สำหรับขอในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขที่นิติบุคคลด้วยนะคะ
กรอกอีเมล์สำหรับส่งใบเสนอราคา

ออกแบบ+พิมพ์ แฟ้มใส่เอกสาร A4

กรอกชื่อและนามสกุลสำหรับใส่ในใบเสนอราคา
ที่อยู่บริษัท หรือ ที่อยู่ที่ใช้ในการจัดส่งงาน
สำหรับขอในนามบริษัทรบกวนแจ้งเลขที่นิติบุคคลด้วยนะคะ
กรุณากรอกอีเมล์สำหรับส่งใบเสนอราคา

หมายเหตุ

*หากลูกค้าต้องการขอใบเสนอราคาราคาสำหรับงานแฟ้มใส่เอกสาร รูปแบบแฟ้ม ทั้ง 8 แบบ สามารถดูได้ที่ คลิ๊กเพื่อดูแบบแฟ้มทั้ง 8 แบบ