ขั้นตอนการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน ออกแบบอย่างเดียว

1.ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคาโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่"ขอใบเสนอราคาออกแบบอย่างเดียว"

2.ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคา พร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาตามใบเสนอราคา จากนั้นให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินและแสกนหรือถ่ายรูปใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นของลูกค้ามาที่อีเมล์ creativepluscorp@gmail.com

3.ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับการออกแบบให้กับทีมงาน เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF, ไฟล์ LOGO ฯลฯ (ข้อแนะนำในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่ หากรูปภาพเล็กเกินไป ภาพอาจแตกได้ค่ะ)

4.เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลครบแล้ว ทีมงานจะเริ่มทำการออกแบบ สำหรับระยะเวลาในการออกแบบให้ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราครบหมดแล้วเท่านั้นนะคะ)

5.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงาน ทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์ หากมีแก้ไขทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับลูกค้าจะแก้ไขมากหรือน้อยนะคะ)

6.เมื่อแก้ไขงานจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ จากนั้นทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับให้ลูกค้าดาวน์โหลดทางอีเมล์ ไฟล์ที่ได้ประกอบไปด้วยไฟล์ (.psd ,.pdf,.jpg)

ขั้นตอนการทำงาน ออกแบบ+พิมพ์

1.ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคาโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่"ขอใบเสนอราคาออกแบบ+พิมพ์"

2.ลูกค้าเซ็นใบเสนอราคาพร้อมชำระเงินมัดจำ 50% ของราคาตามใบเสนอราคา จากนั้นให้ลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินและแสกนหรือถ่ายรูปใบเสนอราคาที่มีลายเซ็นของลูกค้ามาที่อีเมล์ creativepluscorp@gmail.com

3.ลูกค้าส่งข้อมูลสำหรับการออกแบบให้กับทีมงาน เช่น รูปภาพ, ข้อความ, ไฟล์ Word, ไฟล์ PDF, ไฟล์LOGO ฯลฯ (ข้อแนะนำในการส่งไฟล์ภาพ ต้องส่งไฟล์ภาพที่เป็นไฟล์ขนาดใหญ่หากรูปภาพเล็กเกินไปภาพอาจแตกได้ค่ะ)

4.เมื่อทีมงานได้รับข้อมูลครบแล้ว ทีมงานจะเริ่มทำการออกแบบ สำหรับระยะเวลาในการออกแบบให้ลูกค้าดูได้ตามใบเสนอราคา (ทางทีมงานจะเริ่มออกแบบงานนับเป็นวันที่ 1 ก็ต่อเมื่อลูกค้าส่งข้อมูลให้ทางเราครบหมดแล้วเท่านั้นนะคะ)

5.เมื่อครบกำหนดระยะเวลาทำงานทางทีมงานจะส่งงานให้ลูกค้าตรวจทางอีเมล์หากมีแก้ไขทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(ระยะเวลาในการแก้ไขขึ้นอยู่กับลูกค้าจะแก้ไขมากหรือน้อยนะคะ)

6.เมื่อแก้ไขงานจนเป็นที่พอใจของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินอีก 50% ที่เหลือ เพื่อยืนยันการผลิต(ส่งพิมพ์) ระยะเวลาในการพิมพ์แบบละ 5-7 วันทำการ หากมีงานพับหรือเคลือบจะเพิ่มระยะเวลาอีก 1-3 วันทำการ

7.การจัดส่งสินค้าสำหรับงานพิมพ์ ฟรี! สำหรับลูกค้ายอดในการออกแบบและพิมพ์รวมกันถึง 12,000 บาท ขึ้นไป (ยังไม่รวม Vat และจัดส่งเฉพาะเขต กทม. จะจัดส่งวันเวลาที่ทางโรงพิมพ์กำหนด) หากราคาสินค้าต่ำกว่าราคาที่กำหนดทางเราขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายตามจริงจากนั้นทางทีมงานจะส่งไฟล์ต้นฉบับสำหรับส่งโรงพิมพ์ให้ลูกค้าทางอีเมล์ พร้อมแจ้งวันที่ได้รับสินค้า

ขั้นตอนการทำงาน พิมพ์งานอย่างเดียว

1.ลูกค้าติดต่อขอใบเสนอราคาโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่"ขอใบเสนอราคาพิมพ์อย่างเดียว"

2.ให้ลูกค้าส่งไฟล์ Artwork ให้เราทางอีเมล์ ทางทีมงานจะประกอบไฟล์เพื่อเตรียมพิมพ์ และส่งกลับไปที่อีเมล์ให้ลูกค้ายืนยันแบบอีกครั้ง – ทุกไฟล์ต้องมีการทำ bleed (ตัดตก) อย่างน้อย 3 มม. และเผื่อ margin อย่างน้อย 3 มม. สำหรับเนื้อหาสำคัญ – ทุกไฟล์ต้องกำหนดโหมดสีเป็น CMYK **ขั้นตอนก่อนส่งพิมพ์ทางบริษัทรับปรู๊ฟออนไลน์เท่านั้น

3.เมื่อลูกค้ายืนยันแบบแล้ว ให้ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน 100% ของใบเสนอราคา ทางเราจะดำเนินการพิมพ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าแจ้งชำระเงินกับทางบริษัทแล้วเท่านั้น ระยะเวลาในการพิมพ์ 5-7 วัน ทำการ หากมีงานพับหรือเคลือบจะเพิ่มระยะเวลาอีก 1-3 วัน ทำการ

4.การจัดส่งสินค้าสำหรับงานพิมพ์ "ฟรี" สำหรับลูกค้ายอดในการออกแบบและพิมพ์รวมกันถึง 12,000 บาท ขึ้นไป (ยังไม่รวม Vat) จัดส่งทางบริษัทเอกชน kerry express หรือทางเราไปส่ง (เฉพาะเขต กทม. จะจัดส่งวันเวลาที่ทางโรงพิมพ์กำหนด) หากราคารวมของสินค้าต่ำกว่า 12,000 บาท ค่าจัดส่งเฉพาะเขต กทม. 300 บาท ส่วนต่างจังหวัดคิดราคาไปรับงานและดำเนินการจัดส่ง 300 บาท+ค่าจัดส่ง Kerry Express ราคาตามน้ำหนักงานนั้นๆ